* aby otworzyć konkretny projekt klikamy w jego tytuł/opis